Werkwijze

intakefase

Het begeleidingstraject start met 1 of 2 intakegesprekken. In deze gesprekken bekijken we samen jouw hulpvraag en verwachtingen. Het doel is meer zicht te krijgen op de problematiek en de voornaamste doelstellingen van de behandeling te bepalen.

behandelfase

Na de intakefase volgt de behandelfase. De behandeling bestaat uit gesprekstherapie. Hierbij gaat het om een gezamenlijk zoekproces waarbij je wordt uitgenodigd om over jezelf te spreken. Het doel is meer inzicht te verwerven in je motieven en handelen - en dit ook gevoelsmatig te ervaren - zodat op termijn veranderingen in denken en voelen kunnen ontstaan.